آیا موج تغییر را احساس میکنید؟

نظرات و پیشنهادات خود را به ما بگویید تا آنها را با همه رهبران جمعیت های ملی در فدراسيون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر به اشتراک بگذاریم.

۴ سال گذشته دوران پرتلاطمی بوده است. ۴ سال آینده چه خواهد شد؟ چه چالش ها و فرصت های عمده ای را خواهیم دید؟ این موضوع چگونه بر افرادی که به کمک نیاز دارند تأثیر می گذارد؟ ما به عنوان یک سازمان برای هدایت این تغییرات دگرگون کننده چه خواهیم کرد؟

به ما بگویید: شما چطور فکر میکنید؟ چه چیزی شما را خوشحال یا نگران می کند؟ برای آمادگی بهتر در سازمان خود چه باید بکنیم؟

۵ دقیقه از زمانتان را به این نظرسنجی اختصاص دهید، سخاوتمندانه افکار خود را با ما در میان بگذارید و ما آنها را به رهبران و کل شبکه فدراسيون ارائه خواهیم کرد تا به تفکر ما در مورد آینده کمک کند.